Умови використанняСайт дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторські права та інших відомостей про право власність, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим способом для суспільних чи комерційних цілей. Любе використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. Ціни та умови послуг можуть бути в будь-який момент змінені без попереднього повідомлення.
Ми ніколи не даємо гарантії за швидкість та терміни виконання послуг. Усі викладені в описі числа несуть за собою лише статистичний характер. Отримуючи інформацію про терміни, ви знаєте лише нашу прикладну оцінку часу.
Відмова від відповідальностіМи не несемо відповідальності за будь-який збиток, принесений вам або вашому бізнесу. Під час нашої накрутки Інстаграм не застосовує санкції до облікових записів, але якщо це станеться, ми не будемо нести відповідальність.
ОбслуговуванняМи гарантуємо виконання зобов'язань за вибрану послугу (накрутку), але не гарантуємо, що нові підписники будуть взаємодіяти з вами або відповідати будь-яким іншим вимогам. Ми прагнемо зробити найбільш привабливу накрутку, але не гарантуємо, що 100% акаунтів матимуть аватар, опис і публікації. Ви погоджуєтеся з темою, що не будете додавати заборонені матеріали, включаючи будь-яку пропаганду насильства, ноготу, наркотичні речовини, зброю, виклики до суїциду або пропозиції по накрутці. Під час накрутки по більшості послуг ми орієнтуємось на наявну в інстаграмі кількість підписників, лайків, переглядів, або комментарів. Тому під час накрутки ви не повинні використовувати будь-які інші способи збільшення показників на цій сторінці.
Ми залишаємо за собою право не виконувати накрутку і не повертати кошти у разі порушення вами наших умов. Ми можемо в будь-який момент відповісти вам на обслуговування і заблокувати доступ до сайту без пояснення причин. Якщо у вас залишиться питання або претензії, ви можете повідомити їх в наш Telegramt.me/mysmmtop
ГарантіяРозмір списаннь залежить від вибраної вами послуги. Якщо впродовж гарантійного терміну після закінчення роботи у вас будуть списання і стане менше підписчиків, ніж запланована кількість, тоді можна запросити повернення пропорційної частини оплати або додаткових накруток. Гарантія діє тільки при написанні підписчиків, накручених з гарантією. Виконання нового замовлення означає закінчення гарантійного терміну попередньої накрутки на цій же сторінці. У гарантії може бути зазначено, якщо ви вже накручили інших підписників і неможливо достовірно визначити, які саме підписники були накручені.
Інтернет-сервіс «instbe.com» названий у подальшому «Виконавець», та Користувач цього інтернет-ресурсу (Ви), названий у подальшому «Замовник», з іншої сторони, а також спільно названі «Сторони», укладають наступний Договір про наступне:
1. Терміни та визначення, які використовуються в поточному договорі
«Замовник» - користувач сайту, що замовляє надання послуг Виконавцю;
«Виконавець» - особа (група осіб), що надає послуги Замовнику;
«Контент» - у цій Угоді під контентом розуміється, що міститься в Інтернет-ресурсі (в соціальній мережі або соціальному сервісі) у вигляді відеофайлу (картинка, відео, музика, звук, графічне зображення тощо), здатного відображатись за допомогою електронно-вичислювальних машин (ЕОМ) та/або мобільних пристроїв, що дозволяють відтворити вміст даного типу. До контенту в цілях цього Договору відноситься також Аккаунт Замовника, створений у тій чи іншій соціальній мережі / соціальному сервісі, що містить повністю, або частково розміщений у ньому вміст;
«Накрутка» (розкрутка) - штучне просування розміщеного Замовником на сторонньому Інтернет-ресурсі (соціальної мережі або соціального сервісу) контенту, шляхом набору певної домовленості між Виконавцем та Замовником кількості переглядів даного контенту користувачами на тому чи іншому сервісі та/або штучно створеного інтересу користувачів того, або іншого ресурсу до контенту Замовника, розміщеного на такому ресурсі з метою залучення та / або збільшення / отримання підписників, оцінок, лайків, користувачів і т.п. В цілях цього Договору в тому ж сенсі застосовується термін «Просування»;
«Платіжний агрегатор» – спеціальний сервіс, при наявності якого у Замовника є можливість здійснювати розрахунки банківськими картами, або за допомогою електронних платіжних систем;
«Примінене законодавство» – законодавче управління держави та його суб’єктів (областей, штатів, колоній і т.д.), що підлягає застосуванню для оцінки дій Сторони Договору, вирішення спорів і виправлення умов цього Договору. На території України застосованим законодавством визнається законодавство України та її суб'єктів;
«Сайт, сервіс або Інтернет-ресурс» – совокупність набору електронних документів у вигляді електронних програм для мережі Інтернет, яка містить пропоновану користувачам інформацію, що має єдиного власника та керуючого, розташовану за певною адресою у мережі Інтернет;
Терміни не вказані та/або не перераховані в тексті цього Договору підлягають значенню відповідно до чинного законодавства та/або зазвичай застосовуваному змісту та значенню такого терміну в мережі Інтернет.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов'язаний надавати послуги Замовника по просуванню (накрутці) контенту Замовника (рекламні послуги) в соціальних мережах та / або соціальних сервісах користувачів з цілями, накрутки/просування та / або збільшення / отримання кількості користувачів, підписників, оцінок користувачів, лайків, коментарів и т.д. Точний обсяг послуг, а також вид ресурсів та/або соціальних сервісів на (в) яких необхідно створити просування контенту Замовника, визначається Замовником самостійно, але тільки на основі запропонованих Виконавцем варіантів надання послуг. Вибір обсягу конкретних послуг та оплата цих послуг означає заключення цього Договору та тягне зобов’язання сторони за виконанням Договору;
2.2. Послуги Виконавця надаються відповідно до умов цього Договору, а також загальних Правил надання послуг, які є невідʼємною частиною цього Договору;
2.3. Виконавець не надає послуги з розповсюдження контенту Замовника еротичного, порнографічного характеру, а також контенту рекламного характеру, спрямованого на поширення користувачів мережі Інтернет для придбання/споживання/використання/збереження/незаконного обороту наркотичних та/або психотропних речовин, зброї, алкогольних напоїв, табачних виробів. , послуги магів, чародіїв, гадалок, спортивних тоталізаторів, азартних ігор, партнерських програм, а також інших речей (засобів, виробів, препаратів, продуктів) оборот яких обмежений, або заборонений законодавством;
*** У випадку замовлення Замовником на такий контент в (пт. 2.3), повернення коштів не провадиться!
2.4 Виконавець в праві відповісти Замовнику в розповсюдженні контенту, якщо вважає, що цей контент може порушувати права інших осіб, або є сновидінням, т.е. створеним для вилучення прибутку незаконними способами;
2.5. Виконавець надає послуги точно відповідно до чинного Договору. Етапи надання послуг є технологічними процесами. На стадії надання послуг не допускається зміна їх способу, обсягу та/або режиму оплати.
3. Права та обов'язки Сторони
3.1. Виконавець в праві надати (показати) послуги Замовнику як особисто так і із залученням третіх осіб без отримання додаткового схвалення Замовника з цього приводу;
3.2. Замовник зобов'язується оплатити замовлені Виконавцем послуги у розмірі, порядку та терміни передбачених розділом 4 цього Договору;
3.3. Замовлення просування контенту, Замовник зобов'язаний забезпечити наявність контенту за вказаним ним посиланням в мережі Інтернет протягом усього терміну дії цього Договору. Виконавець не відповідає за умови відсутності працездатності ресурсу на якому контент, а також за відсутність і розміщення/або блокування та/або видалення контенту Замовника третім особами, або самим Замовником.
3.4. Замовник не має права видаляти контент під час надання послуг без узгодження з Виконавцем протягом усього терміну дії Договору;
3.5. У разі невиконання Замовником розташування пунктів 3.3, 3.4. Договір приведе до неможливості надання послуг Виконавцем і Замовником не повідомлено Виконавця про настання зазначених обставин, зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними, а оплачені Замовником грошові кошти за надання послуг, не підлеглими поверненню та відшкодуванню;
3.6. При видаленні (блокуванні) контенту Замовника самим замовником та/або третіми особами, і його після відновлення, Виконавець має право в односторонньому порядку встановити надання послуг та/або збільшити термін їх надання на період часу, необхідний для усунення несприятливих наслідків, виявлених обставин, або відмовитись від подальшого надання послуг Замовнику (виповнення Договору) без повернення Замовнику оплачених ім грошових коштів;
3.9. Сторони повідомляють, що достовірним підтвердженим невиконанням Замовником розташування пунктів 3.3-3.4. Договору, є офіційна відповідь (заява) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу) Telegram:t.me/mysmmtop, на якому розміщений контент Замовника, неофіційні повідомлення співробітників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення в засобах масової інформації, а також аналітичні дані співробітників Виконавця;
3.10. Виконавець також у односторонньому порядку має право збільшити термін надання послуг при наступних обставинах:
- технічні проблеми ресурсу (сервісу), на якому розміщений контент Замовника;
- введення фільтрів і оновленнь в соціальну мережу та/або соціальні сервіси, що перешкоджають просуванню контенту;
- зміна алгоритмів роботи соціальної мережі та/або соціального сервісу, що перешкоджають просуванню контенту.
3.11. Сторони домовились, що достовірним підтвердженим фактом появи обставин, перерахованих у пункті 3.10 цього Договору, є офіційна відповідь (заява) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), на якому розміщений контент Замовника, неофіційні повідомлення співробітників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення в СМІ, а також аналітичні дані співробітників Виконавця;
3.12. Виконавець зобов'язаний не здійснювати в процесі надання послуг ніяких дій, які можуть вплинути на ділову репутацію Замовника.
4. Вартість, порядок оплати та терміни надання послуг
4.1. Види та вартість послуг Виконавця розміщені на сайті Виконавця у розділі «послуги»;
4.2. Оплата послуг Виконавця відповідно до чинного Договору, що здійснюється до початку надання послуг. Виконавець розпочинає надання послуг за умови внесення Замовником з цього приводу Виконавця повної передоплати, тобто. повної суми надання послуг;
4.3. Існування платежу за цим Договором здійснюється Замовником через доступні на сайті Виконавця способи оплати. Сторони домовились, що моментом початку виконання обов'язків Замовника по оплаті послуг є момент прийняття умов цього Договору. Моментом початку виконання зобов'язань Виконавця є такий момент, як і момент вступу цього Договору в силу моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Виконавець розпочинає надання послуг Замовнику протягом 24-х годин з моменту нарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Для проведення оплати Замовник повинен вказати необхідні дані. У разі здійснення оплати через платіжні системи (агрегатори платежів) з банківськими картками та/або інших банківських рахунків, Замовник зобов’язаний переконатись у тому, що має право розпоряжатись коштами, що знаходяться на таких рахунках грошовими коштами. Замовник також зобов'язаний надати доступ до третіх осіб інформації, яка дозволяє третім особам отримати рахунки Замовника для оплати і замовлення послуг виконавця (номера банківської карти, найменування банку, пін-коди, коди cvv2 і cvc2 і т.д.). Ризик несанкціонованої оплати послуг Виконавця із рахунків Замовника повністю лягає на Замовника. Замовник несе самостійну відповідальність за несанкціоновану оплату за своїми рахунками послуг Виконавця третіх осіб. Оплата послуг із рахунком(ів) Замовника визнається Замовником санкціонованим і виготовленим самим Замовником у всіх випадках. Оформивши замовлення на надання послуг, Замовник зобов'язаний надіслати на адресу Виконавця електронний лист із текстом, що підтверджує факт формування замовлення, а також факт оплати послуг Виконавця в наш Telegram:t.me/mysmmtopДаний лист має бути надіслано на адресу електронної пошти, яку Замовник ввказав для оплати послуг Виконавця в платіжній системі, а також вказаний Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Адреса електронної пошти, зазначена в платіжній системі, на сайті Виконавця, а також адреса, на яку приходить підтвердження формування замовлення, і оплата повинна бути включена. При неотриманні відповідного листа, Виконавець вправі не приступати до надання послуг.
5. Відповідальність Стороні
Сторони не несуть відповідальності за невиконання або ненадлежащее виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору. Викликаючі спори Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом письмових переговорів і дотримання обов'язкового претензійного порядку, а при недостиженні угоди, спор передається на розгляд суду за місцем знаходження Виконавця, якщо це прямо не передбачено застосовним законодавством. У разі підсудності спору Арбітражного Суду, спор передається на розгляд Арбітражного Суду за місцем знаходження Виконавця. У напрямку Замовника претензії на адресу Виконавця, Замовник зобов'язаний докласти до нього документи, що обґрунтовують суть претензії. Претензії направляються тільки в письмовому вигляді.
6. Надзвичайні обставини
6.1. Сторони звільняються від зобов'язань за невиконання або ненадлежащее виконання зобов'язань за Договором, якщо ненадлежащее виконання виявилося неможливим наслідком цього обставини внаслідок неперевершеної сили. Надзвичайні обставини, Сторони домовились про зовнішні та позаштатні події, що відбулися під час підписання цього Договору та наступні помимо волі та бажання Сторони, дії яких Сторони не могли передбачити та не могли запобігти мірами та засобами, які виправдано та цілеспрямовано очікуються від добросовісно діючих Сторін. До подібних обставин відносяться війни та військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти та дії органів державного управління,
6.2. Сторона, яка заявляє про наявність надзвичайних обставин, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про їх наступ і передбачається, що продовження не буде пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів з моменту їх настання. Сторона, не відправила повідомлення у вказаний термін, має право посилатися на такі обставини в майбутньому;
6.3. Срок виконання зобов'язань за Договором продовжується на термін неможливості їх виконання цього Договору внаслідок Надзвичайні обставин.
7. Срок дії цього Договору
7.1. Нинішній договір вступає в силу з моменту прийняття його умов і поступлення грошових коштів в рахунок оплати послуг Виконавця на банківський рахунок Виконавця і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань;
7.2. Замовник до виконання терміну дії Договору, в праві достроково припинити його дію, передупередив про того Виконавця не менше ніж за три календарних дня. При достроковому припиненні Договору за ініціативою Замовника, отримана Виконавцем оплата за надання послуг в цьому випадку повернення не підлягає, навіть якщо Виконавець не вдасться виконати всі зобов'язання, прийняті на себе за Договором;
7.3. У разі порушення дії цього договору за будь-якими іншими підставами сторони зобов’язані виконати всі виниклі до цього моменту зобов’язання;
7.4. Договір укладається на термін 1 місяць.
8. Конфіденційність
8.1. Сторони зобов’язані дотримуватися конфіденційності, отриманої з іншою стороною або залишивши їх відомою в ході виконання зобов’язань за цим Договором, інформацію, а також знання, досвід, ноу-хау та інші відомості, про які спеціально сказано, що вони мають конфіденційний характер. Сторони зобов’язуються не розкривати і не виголошувати спільно або зокрема таку інформацію будь-якої третьої сторони без попереднього письмового згоди іншої Сторони за цим Договором;
8.2. Вимоги пункту 8.1 не поширюються у випадках розкриття конфіденційної інформації за запитом, наданим цим органам у випадках, передбачених законом.
9. Додаткові умови та заключні положення
9.1. Сторони домовилися, що всі увідомлення, передбачені наявним Договором (за рахунок претензій), можуть здійснюватися за напрямками Сторони Telegram. Адреса електронної пошти Виконавця — це адреса, указана в розділі «Контакти» або іншому відповідному розділі сайту Виконавцяt.me/mysmmtopАдреса електронної пошти Замовника — адреса, указана Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Письма і прочі документи, подані від Замовника з інших адрес електронної пошти, не приймаються і не розглядаються Виконавцем;
9.2. У разі зміни найменування, місця розміщення, банківських реквізитів та інших даних, будь-яка сторона зобов’язана в п’ятничний термін у письмовому вигляді повідомити про виниклі зміни;
9.3. У всьому іншому, що не передбачено чинним договором, Сторони руководству застосовуються застосовним законодавством.
Загальні відомості та додаткові правила надання послуг:
Сервер, домен і всі доступні платіжні агрегати документально оформлені.
Інтернет переповнений десятками тисяч відгуків на обманах користувачів, звернених до недобросовісних «продвинутих контенту». Але ми не посилаємося на це обставини для самоутвердження або підняття власної репутації, а лише заявляємо про те, що Ви звернулися до професіоналів, готовим допомогти в продвиженні та накрутці.
До задоволення наших замовників, блокування та списки при накрутці контенту проходять у нас вкрай рідко. Однак кожен, хто звертається за подібними видами послуг, повинен приймати, що накрутка це штучний процес, епізодично переслідуваний соціальними сетями та соціальними сервісами при виявленні такої, оскільки він є своїм родом «вірусом» в організмі ресурсу, який не є природним для нього. Ми робимо все, щоб зробити накрутку максимально безпечною. Якщо ж списання трафіку все ж сталося, то це є засобом захисту Соціальної мережі (або соціального сервісу) і повлиять на це ми, на жаль, не можемо. Тому важливо приймати і віддавати собі відлік, що все може пойти далеко не так, як було задумано значно.
Помните! При використанні нашого сервісу недопустимо вести паралельну, т.е. одночасну накрутку того ж контенту за допомогою аналогічних сервісів. Ця дія виконує розрахунки соціальних мереж і соціальних сервісів, а також це може привести до «бану» контенту, групи, сторінки та ін. площадок, а також не дозволить Вам відслідити точне виконання заказа.
Послуги, які ми надаємо, розміщені в доступній формі на нашому сайті і не викликають двозначного перекладу. Однак у разі недостатності вмісту, виду, способу, термінів виконання і тому подібного Ви можете звернутися за роз’ясненнями до наших менеджерів за допомогою листа на адресу Telegram, вказану на сайтіt.me/mysmmtopПослуги не вказані та/або не перераховані в якість доступних послуг нами не надаються.
Ми не проводимо роботу із закритими групами, профілями та іншими майданчиками. Тому, якщо в процесі роботи Ви закриваєте задану площадку, ми автоматично припиняємо виконання Заказу. Возврат оплачених грошових коштів в цьому випадку не здійснюється.
Замовнику забороняється змінювати адресу ссылок, вказаних при оформленні замовлення.
У випадку, якщо виконання замовлення неможливо (наприклад, через помилки Замовника в адресних посиланнях, або помилки при виборі послуг), замовлення отримує статус «Редактується», а на електронну пошту Замовника (вказану при оформленні замовлення) надсилається лист із зазначенням причин і способів. ее устранения. У разі відсутності відповіді або дій Замовника, спрямованих на усунення причини протягом двох днів, замовлення автоматично присваюється статус «Відмінено», а на електронну пошту Замовника висилається відповідне. Після відміни замовлення останній знімається з контролем і в подальшому не виконується. В цьому випадку слід оформити нове замовлення.
На сайті Ви можете скористатися надійною та безпечною платіжною системою «LiqPay», яка надійно захищає права покупця. Ми прийняли статус надійного партнера цього платіжного агрегатора, який можна було б прочитати гарантією надання послуг.